Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 95

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+   18,500 บาท (คิ้วนอก)

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+     8,500 บาท (คิ้วนอก)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A    20,000 บาท (คิ้วนอก)

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด A      9,500 บาท (คิ้วนอก)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200  ไม้สักเก่า  22,000 บาท (คิ้วนอก)

                                     คู่ข้าง 40*200  ไม้สักเก่า  11,000 บาท (คิ้วนอก)

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

   

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 95”