Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 89

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+   18,000 บาท (คิ้วปกติ)

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+     8,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A    19,500 บาท (คิ้วปกติ)

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด A  สอบถามราคา

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า   21,000 บาท (คิ้วปกติ)

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า สอบถามราคา

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

   

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 89”