Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 84

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+ 16,500 บาท (คิ้วปกติ)

                                     คู่ข้าง 70*207 เกรดB+ 16,000 บาท (คิ้วปกติ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A  18,000 บาท (คิ้วปกติ)

                                     คู่ข้าง 70*207 เกรด A  17,000 บาท (คิ้วปกติ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200  ไม้สักเก่า 20,000 บาท (คิ้วปกติ)

                                     คู่ข้าง 70*207  ไม้สักเก่า 18,000 บาท (คิ้วปกติ)

                                          **ราคาบานคิ้วนอก สอบถามราคา **              

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

       

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 84”