Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 129

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+    17,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+      8,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดA      18,500 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดA      10,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า  20,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า  12,000 บาท
**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง** 

คำอธิบาย

     

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 129”