Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 17

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+   17,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+     8,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A    18,500 บาท

                                      คู่ข้าง 40*200 เกรด A     9,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า   20,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า   10,000 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

       

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 17”