Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 63

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+   18,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+     8,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A    19,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด A      9,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200  ไม้สักเก่า   21,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200  ไม้สักเก่า   10,000 บาท
**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 63”