Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 48

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+ 18,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+   8,000 บาท

ชุดบานบน 3 ชิ้น ขนาด 160*40(40*40) เกรดB+   8,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A  19,500 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด A    9,000 บาท

ชุดบานบน 3 ชิ้น ขนาด 160*40(40*40) เกรด A    8,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า   21,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า   10,000 บาท

ชุดบานบน 3 ชิ้น ขนาด 160*40(40*40) ไม้สักเก่า     9,000 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

รายละเอียด

               

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 48”