Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 168

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด B+ 22,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด B+   8,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A   23,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด A     9,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า 25,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า 10,000 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

รายละเอียด

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 168”