Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 143

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+   21,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+     8,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A    22,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรด A      9,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า 24,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า 10,000 บาท
**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

     

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 143”