Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 88

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+   22,000 บาท

                                     คู่ข้าง 70*207 เกรดB+   17,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรด A    23,000 บาท

                                     คู่ข้าง 70*207 เกรด A    18,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า   25,000 บาท

                                     คู่ข้าง 70*207 ไม้สักเก่า   19,000 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

           

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 88”