Store

ประตูห้องน้ำไม้สัก

ประตูห้องน้ำไม้สัก มีให้ท่านเลือก หลายแบบ หลายราคา ราคาถูก

สามารถส่งแบบให้สั่งผลิตตามแบบที่ท่านต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับ

ขนาดบาน รูปแบบลวดลาย และตามเกรดไม้ ซึ่งตั้งไว้ดังนี้

-ไม้เรือนเก่า เป็นไม้สักที่แห้ง นำมาจากเสาบ้านเก่าหรือ ตัวบ้านไม้สักเรือนเก่า

-ไม้สักอบแห้ง

ประตูห้องน้ำไม้สัก เรารับประกันสินค้าทั้งหมด

ประตูห้องน้ำไม้สัก ราคาถูก

ประตูห้องน้ำไม้สัก ลาย B04 ขนาด 80×200  1,800 บาท

ประตูห้องน้ำไม้สัก ประตูห้องน้ำไม้สัก

แสดงทั้งหมด 52 ผลลัพท์