ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน วู๊ดแพร่..

รวมภาพ…ลูกค้าจากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่โรงงานวู๊ดแพร่ ซึ่งมีตัวอย่างประตู งานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้เลือกชม และมีสินค้าพร้อมรับกลับได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ…(”โรงงานวู๊ดแพร่”)

Related posts

Leave a Comment