ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย มีให้ได้เลือกขนาดตามต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับเกรดเนื้อไม้ที่ลูกค้าต้องการประตูกระจกนิรภัยไม้สัก จะผลิตเฉพาะเกรด ไม้สักเก่า  ไม้สักเกรด A และเกรด B+ ไม้สักอบแห้งเท่านั้น ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

– ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ไม้เรือนเก่า จะเป็นไม้สักแห้ง 100% ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวบ้านไม้สัก

– ประตูไม้สักเกรด A จะเป็นไม้สักใหญ่ ไม้ออป. ไม้ที่ได้จากการประมูลนำมาผลิต แทบไม่มีกระพี้ติด ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ดี ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย ความชื้นไม้ จะอยู่ในช่วง 8-15% ก่อน ส่งสามารถขอวัดความชื้นได้ 

– ประตูไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สัก ออป. ไม้สักอายุมาก ซึ่งผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

( ประตูไม้สักเก่า อาจปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุน )

ร้านวู๊ดแพร่ มีสินค้าประตูกระจกนิรภัยไม้สักทุกเกรดไม้ให้เลือกดู

ตามความแตกต่างของเกรดไม้ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

มีตัวอย่างงานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้ดู พร้อมรับสินค้าได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลักเข้าในบ้าน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ราคาถูก   

ชุดโปรฯ ประตูไม้สักกระจกนิรภัย  บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 17

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยทั้งชุด + วงกบ + ทำสี + บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 38,500 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น BBB 69 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 43,000 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น BBB65 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 51,000 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น BBB31 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 47,500 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น BBB36 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 53,500 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น BBB65 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 42,500 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB67

บานคู่กลาง 80×200 ไม้สักอบแห้ง ราคาเริ่มต้นที่ 22,000 บาท 

ระตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น BBB31 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 46,500 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น BBB33 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 42,000 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น BBB98 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 39,500 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น BBB178 พร้อมทำสี+วงกบ+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุด 43,000 บาท  (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB158

ไม้สักอบแห้ง 37,500 บาท, ทำสี 42,500 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB100

ไม้สักอบแห้ง 42,500 บาท, ทำสี 48,500 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น  รหัส BBB 113

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB172

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 4 ชิ้น รหัส VIP4

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 89 ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 108

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด7 ชิ้น รหัส BBB 121

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 168

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 164

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB176

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 159

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 166

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 160

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB156

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB191

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 104

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB165

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB59