ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก

เราเป็นโรงงานผลิต ประตูบ้าน ประตูบานเลื่อน ประตูหน้าบ้าน ประตูโมเดิร์น 

 ประตูไม้สักกระจกนิรภัย มีให้ได้เลือกขนาดตามต้องการ ราคาขึ้นอยู่กับเกรดเนื้อไม้ที่ลูกค้าต้องการประตูกระจกนิรภัยไม้สัก จะผลิตเฉพาะเกรด ไม้สักเก่า  ไม้สักเกรด A และเกรด B+ ไม้สักอบแห้งเท่านั้น ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

– ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ไม้เรือนเก่า จะเป็นไม้สักแห้ง 100% ที่นำมาจากเสาบ้านหรือตัวบ้านไม้สัก

– ประตูไม้สักเกรด A จะเป็นไม้สักใหญ่ แทบไม่มีกระพี้ติด ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ดี ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย ความชื้นไม้ จะอยู่ในช่วง 8-15% ก่อน ส่งสามารถขอวัดความชื้นได้ 

– ประตูไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สักอายุ30ปีขึ้นไป ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

( ประตูไม้สักเก่า อาจปรับเปลี่ยนราคาตามต้นทุน )

โรงงานวู๊ดแพร่ มีสินค้าประตูกระจกนิรภัยไม้สักทุกเกรดไม้ให้เลือกชม

ตามความแตกต่างของเกรดไม้ เป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งเรียบร้อย

มีตัวอย่างงานติดตั้งขนาดพื้นที่จริงให้ดู พร้อมรับสินค้าได้ทันที ไม่ต้องรอผลิต

 

หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างบานเลื่อน

หน้าต่างไม้สัก หน้าต่างบานเลื่อน

ตัวอย่างงาน ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน-บานเปิด 7 ชิ้น ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด-บานเลื่อน ตัวอย่างชุดติดตั้งในขนาดพื้นที่จริง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย แบบติดตั้งให้ชม ทั้ง บานเลื่อน บานเปิด เลื่อนนอกบ้าน เลื่อนในบ้าน
แบบบานเปิดนอกบ้าน หรือ แบบบานเปิดแบบผลักเข้าในบ้าน

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย ราคาถูก   

ชุดโปรฯ ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB17

ไม้สักอบแห้ง 32,800 บาท,ทำสี 37,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB69

ไม้สักอบแห้ง 36,800 บาท,ทำสี 41,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB65

ไม้สักอบแห้ง 43,800 บาท,ทำสี 49,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB31

ไม้สักอบแห้ง 41,300 บาท,ทำสี 47,300 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB36

ไม้สักอบแห้ง 48,200 บาท, ทำสี 54,200 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB65

ไม้สักอบแห้ง 36,500 บาท,ทำสี 41,500 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB67

ไม้สักอบแห้ง 37,800 บาท, ทำสี 42,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ระตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB31

ไม้สักอบแห้ง 39,800 บาท, ทำสี 45,800 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB33

ไม้สักอบแห้ง 36,000 บาท, ทำสี 41,000 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB98

ไม้สักอบแห้ง 33,500 บาท, ทำสี 38,500 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB178

ไม้สักอบแห้ง 37,000 บาท, ทำสี 42,000 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น รหัส BBB100

ไม้สักอบแห้ง 45,300 บาท, ทำสี 51,300 บาท (ไม่รวมวงกบ)

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB113

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB172

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 4 ชิ้น รหัส VIP4

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 89 ไม้สักอบแห้ง

ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB 108

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด7 ชิ้น รหัส BBB 121

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB 168

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB 164

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB176

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB159

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB166

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB160

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB156

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB198

ใหม่!! ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB197

ใหม่! ประตูไม้สักกระจกนิรภัยบานเปิด 7 ชิ้น รหัส BBB191

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 4 ชิ้น รหัส BBB165

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 4 ชิ้น รหัส BBB59