Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 22

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+    17,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+      8,000 บาท

ชุดบานบน 3 ชิ้น ขนาด 160*40(40*40) เกรดB+      6,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า  20,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า  11,000 บาท

ชุดบานบน 3 ชิ้น ขนาด 160*40(40*40) ไม้สักเก่า  10,000 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

รายละเอียดเพิ่มเติม

   

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 22”