Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 100

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+    21,000 บาท

                                     คู่ข้าง 70*208 เกรดB+    15,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดA      22,000 บาท

                                     คู่ข้าง 70*208 เกรดA      18,500 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า  24,000 บาท

                                     คู่ข้าง 70*208 ไม้สักเก่า  19,500 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

     

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 100”