Store

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 131

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดB+    22,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดB+      8,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 เกรดA      23,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 เกรดA      10,000 บาท

ประตูไม้สักกระจกนิรภัย คู่กลาง 80*200 ไม้สักเก่า  25,000 บาท

                                     คู่ข้าง 40*200 ไม้สักเก่า  11,000 บาท
**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ประตูไม้สักกระจกนิรภัย BBB 131”