สินค้าโปรโมชั่น

สินค้าโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด โทรสอบถามเพิ่มเติม

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิดชุด 7 ชิ้น BBB17 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุดเพียง 38,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อนชุด 7 ชิ้น BBB65 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูปราคาทั้งชุดเพียง 50,000 บาท (ไม่รวมชุดรางเลื่อน)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิดชุด 7 ชิ้น BBB31 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูปราคาทั้งชุดเพียง 46,500 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิดชุด 7 ชิ้น BBB69 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูปราคาทั้งชุดเพียง 42,500 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก BBB 107 บานเลื่อนชุด4ชิ้น พร้อม ทำสี+วงกบ 

ไม้สักอบแห้ง ทั้งชุด 39,500 บาท (ไม่รวมชุดอุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าจัดส่ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก BBB 98 บานเลื่อนชุด4ชิ้น พร้อม ทำสี+วงกบ 

ไม้สักอบแห้ง ทั้งชุด 39,500 บาท (ไม่รวมชุดอุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าจัดส่ง)

ประตูไม้สักบานเดี่ยว ราคาพิเศษ!!

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B19 ขนาด 80×200

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,400 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B27 ขนาด 80×200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B63 ขนาด 80×200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B40 ขนาด 80×200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B43 ขนาด 80*200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786

พื้นไม้สัก ราคาโปรโมชั่น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

พื้นไม้สัก ราคาโปรโมชั่น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

พื้นไม้สัก กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 12,000 บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

พื้นไม้สัก กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 18,000 บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร รีดเข้าร่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน )

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 091-8598786