สินค้าโปรโมชั่น

สินค้าโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด โทรสอบถามเพิ่มเติม

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิดชุด 7 ชิ้น BBB17 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ราคาทั้งชุดเพียง 38,500 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิดชุด 7 ชิ้น BBB31 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูปราคาทั้งชุดเพียง 47,500 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ชุดประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเปิด 7 ชิ้น  ลาย BBB 69 + วงกบ + ค่าทำสี+บัววงกบ

ได้ประตูตามรูป ไม้สักอบแห้ง ราคาทั้งชุด 43,000 บาท 

ชุดประตูไม้สักกระจกนิรภัย บานเลื่อน 7 ชิ้น  ลาย BBB65

ได้ประตูตามรูป ไม้สักอบแห้ง ราคาทั้งชุด 51,000 บาท 

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก BBB 107 บานเลื่อนชุด4ชิ้น พร้อม ทำสี+วงกบ 

ไม้สักอบแห้ง ทั้งชุด 39,500 บาท (ไม่รวมชุดอุปกรณ์ติดตั้งเเละค่าจัดส่ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก BBB 98 บานเลื่อนชุด4ชิ้น พร้อม ทำสี+วงกบ 

ราคาทั้งชุดเพียง 39,500 บาท  (ไม่รวมชุดรางเลื่อน)

ระตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน 7 ชิ้น BBB31 พร้อมทำสี+ วงกบ 

ได้ประตูตามรูปราคาทั้งชุด 46,500 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน 4 ชิ้น BBB33 พร้อมทำสี+ วงกบ 

ได้ประตูตามรูปราคาทั้งชุด 42,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์ติดตั้ง)

ประตูไม้สักบานเดี่ยว ราคาพิเศษ!!

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B19 ขนาด 80×200

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,400 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 095-4464317

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B27 ขนาด 80×200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 095-4464317

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B63 ขนาด 80×200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 095-4464317

ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส B40 ขนาด 80×200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 095-4464317

ประตูไม้สักบานเดี่ยว  รหัส B43 ขนาด 80*200 

ไม้สักอบแห้ง ราคาบานละ 2,600 บาท

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 095-4464317

พื้นไม้สัก ราคาโปรโมชั่น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

พื้นไม้สัก ราคาโปรโมชั่น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

พื้นไม้สัก กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 12,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

พื้นไม้สัก กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 18,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร รีดเข้าร่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน )

สอบถามสินค้าราคาโปรฯ โทร. 095-4464317