พื้นไม้สัก ไม้ฝา ไม้สักแปรรูป

ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้เพดาน ไม้สักแปรรูป ปาร์เก้ไม้สัก

พื้นไม้สัก ราคาโปรโมชั่น สินค้ามีจำนวนจำกัด!

พื้นไม้สัก กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 12,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

พื้นไม้สัก กว้าง 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร ยกละ 18,xxx บาท ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

( 1 ยก = 12 ตารางเมตร รีดเข้าร่องให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน )

ตัวอย่าง พื้นไม้สัก หน้า 6 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ตัวอย่าง พื้นไม้สัก หน้า 8 นิ้ว รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง ก่อนนำไปรีดเข้ารางลิ้น

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ก่อนนำไปรีดเข้ารางลิ้น

ตัวอย่าง พื้นไม้สักอบแห้ง หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร รีดเข้ารางลิ้นพร้อมใช้งาน

ฝ้าเพดานไม้สัก ฝาไม้สัก

เพดานไม้สัก ฝาไม้สัก ไม้ฝ้าเพดาน รีดขอบแล้ว พร้อมใช้งาน ( 1 ยก = 12 ตารางเมตร )

ราคาฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ ไม้ยาว 3 เมตร รีดพร้อมใช้งาน
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร  สอบถามราคา

ราคาฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ ไม้ยาว 2 เมตร รีดพร้อมใช้งาน
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 5 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา
ฝ้าเพดานไม้สัก ไม้สักใหม่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 2 เมตร  สอบถามราคา

ปาร์เก้ไม้สัก

ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้ารางลิ้น พร้อมใช้งาน

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   36 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   45 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,200 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว   60 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,300 บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 4 นิ้ว ยาว 100 ซม. ราคา ตารางเมตรละ 1,600  บาท

ปาร์เก้ ไม้สัก ขนาด กว้าง 6 นิ้ว ยาว 100 ซม . ราคา ตารางเมตรละ 1,800 บาท

(ปาร์เก้ไม้สัก รีดเข้าร่องให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน 1 ยก เท่ากับ 12 ตารางเมตร)